متن فرزندان خود را عکاس نکنید

فرزندان خود را عکاس نکنید !

نسل فرزندان عکاس و یا سلفی گیران که ۵ سال است در ایران رونق گرفته است و کوچک و بزرگ نمی شناسد همه را از کار بیکار می کنند و با عکس های سلفی وقت خود را تلف می کنند و کودکان شما هم از شما بهره و ایده می گیرد و انجام می دهد به خیال کار خوبی است و صحبت های ما با این بچه و کودکان و با بزرگتر ها داریم گوشی را به فرزندان خود ندهید تا عکس سلفی بگیرند و آن ها را به عکاسی و سلفی گرفتن علاقه مند نکنید و اما متآسفانه این کار رشد زیادی در کودکان و بزرگسالان کرده است و این عکاسی و یا سلفی گیری ها به کودکان شما آسیب های روحی و روانی وارد می کند این کار را بیشتر بزرگسال ها هم انجام می دهند و آسیب به خود وارد می کنند و حال اکنون چگونه باید این آسیب ها را از کودک خود دور کنیم . روانشناس ها در این باره می گویند که این حوزه امروزه در کودکان تآثیر فراوانی گذاشته است و این کار باعث می شود که کودکان شما خلاق شود و علاقه بیشتری برای جلب توجه کردن به دیگران پیدا کنند و از دیگر طرافی خود را در میان نوجوان ها و جوان ها می بیند که تازه در حال ورود به دانشگاه و مدرسه می بیند که نسبت به چندین سال قبل  رو به افزایش دانشجو ها است و در همین حال که برای والدین آن چنین خصیصه ای به معنای عزت نفس فرزندانشان است و برداشتی اشتباه و غلط به صورتی قطع های آینده فرزندها را در تحت تآثیر قرار می دهد و در این واقع توجه بیشتری به کودکان خود برای ابزار های که در اختیار آن ها قرار می دهید مواظب باشید تا آن را محوری برای ضد شما قرار گیرد نباشد و به همین دلیل توصیه می شود که در کنار توجه به نیاز و دیده شدن آن ها مراقب رفتار های کودکانه کودک خود باشیم تا آسیب های روحی و روانی به آن ها وارد نشود و اجازه ندهیم به آن ها که به هر کاری دست بزنند و فرزندان خود را اداره کنیم و یکی از کار های که باید ما انجام دهیم دور کردن آن ها از عکس های سلفی و عکاسی با دوربین و یا گوشی است.بنابراین اگر دوست دارید در آینده فرزندانی داشته باشید که در کنار به آن ها اعتماد کنید باید به نفش و ضعف های شخصیتی خود بپردازند و تصور نمی کنند که آن ها را در عالم بر مدار او می چرخد و استفاده آن ها را تلفن همراه و تبلت کنترل می کنند و همین سلفی به ظاهر ساده و دوست داشتنی می تواند در ذهن کودک شما نسبت به خودش و جهان را تغییر دهد.

منتشر شده در تاریخ: ۲ تیر ۱۳۹۵
,