متن غده تیروئید

غده تیروئید :

یکی از بزرگ ترین غده در بدن هر انسان می باشد و این غده از دو لوب تشکیل شده است و وزن آن حدود ۲۰ گرم می باشد و اندازه آن در بدن زن ها بیشتر می باشد و البته اندازه آن در دوره حاملگی بیشتر می شود و در قسمت مرکزی دارای ایسموس (تنگه) بوده و سبب می شود که اتصال دو لوب تیروئید به یک دیگر می گردد و این باعث می شود که لوب سوم از لوب های دیگری به شکل هرمی از ایستموس یا لوب های اصلی دیگری بیرون بزند و بعضی از آن ها توده های کوچکی از جنس تیروئید دارند و چهار عملکرد اصلی می باشد و جذب و انتقال ید و ساخت و ترشح تیروگلوبین و اتصال ید به تیروگلوبین به منظور ساخت هورمون های تیروئیدی و ترشح تیروئید به دستگاه گردش خون می باشد.

هورمون های تیروئید :

شامل تترایدوتیرونین یاT۴، تری یدوتیرونین یا T۳و RT۳ (تری یدوتیرونین معکوس) می‌باشد لازم است ذکر شود که هورمون کلسیتونین نیز توسط غده تیروئید سنتز می‌شود.

نحوه سنتز T۳،T۴ :

در اول کار ما با اتصال ید به تیروگلوبین را به واسطه آنزیم  تیروئید پروکسیداز داریم و خود را سبب تشکیل مونوید و تیروزین یا MIT می گردد سپس با اتصال یک واحد ید دیگر ما سنتز را داریم و در نهایت با اتصال به DIT دیگر به واسطه آنزیم تیروئید را تشکیل خواهیم داد و به منظور تشکیل T3 نیز یک MIT به یک DIT متصل شده است.

منتشر شده در تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۵
,