متن عکس هایی از مجازات اعدام متخلفین

rts fdfg drtre gdfb

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

sfsdf frdsfsd

tr gdf ts gdfd

منتشر شده در تاریخ: ۵ تیر ۱۳۹۵
,