متن عکس نوشته های تنهایی من

تو کوچه پس کوچه های تنهایی من فقط کلمات ارام بخش قلب من است عکس نوشته ها من را یاد تنهایی هایم میاورد.

fghfhf hfgf dgdg sdfsdfs sdggd gdgdgdgrd hhf hfhft fhft trtyy jgjgj eresw hghff gfng fsfsf grgdrfg gdfghd gffhfhf gdfgf gdgdg

منتشر شده در تاریخ: ۲ مرداد ۱۳۹۵
,