متن عقاب های بلند پرواز

یکی از سیرت های عقاب که او را متمایز کرده است رفتار های زیبای او میباشد که میتواند درس زندگی برای ما انسان ها باشد برای مثال پرواز کردن او :عقاب برای پرواز همیشه بالا تر از ابر ها پرواز میکند تا خیس نشود ولی بقیه ی حیوانات و پرندگان به پناه گاه میروند.

444  111 2222 333

منتشر شده در تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۵
,