متن عشق بازی

مرد هایی که با ارامی و ملاطفت رفتا میکنند در روابط زناشویی رابطه ی بهتری دارندتا مرد هایی که هنگام رابطه به سرعت سراغ شرت خانمشان میروند اگر شعله همسرتان را کم کم روشن کنید بیشتر روشن می میماند .

در هنگام معاشقه با همسرتان صحبت کنید و به او ابراز علاقه کنید تا رابطه ای زیبا وبا کیفیت داشته باشید همسر خود را وزیر رابطه خود قرار دهید تا او نیز شما را شاه زندگی خود بداند .

با همسرتان رابطه چشمی برقرار کنید

با همسرتان معاشقه لفظی داشته باشید

قبل از معاشقه همسر خود را بببوسید

مو ها واجزای بدن همسر خود را نوازش دهید hh

منتشر شده در تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۵
,