متن طلا چگونه ساخته میشود ؟

طلا چگونه ساخته میشود؟

تیم علوم اختر فیزیک هاروارد در نتیجه عملیات خود به این نتیجه رسیده اند که طلا چگونه ساخته شده!

در حقیقت طلا از برخورد دو ستاره نوترونی تشکیل شده است و اثر ثانویه این برخورد همان طلا است. این کشفیات می تواند به فرضیه اینکه طلا چگونه بوجود آمده پایان دهد. تا کنون در حقیقت دو فرضیه دراین باره که طلا چگونه ساخته می شود مطرح شده که یکی از این دو فرضیخ همین برخورد دو ستاره نوترونی هست که توضیح دادیم.

طلا چگونه ساخته می شود

دومین فرضیه این است که طلا در نتیجه انفجار ابرنواختر ها بوجود آمیده.

دانشمندانی که در هاروارد مشغول فعالیت هستند ادعا می کنند که تمامی طلای موجود در زمین از همین برخورد تشکیل شده و می گویند این برخورد در ۳.۹ میلیارد سال نوری پیش ایجاد شد. این انفجار ها در ماه گذشته نیز ایجاد شد.

آیا طلا بصورت مدتی به دنیا اضافه می شود؟

نمیتوان گفت میزان طلای موجود در زمین افزایش پیدا می کند. چون اگر این فرضیه درست باشد این انفجار هر ۱۰ هزار تا ۱۰۰ هزار سال اتفال می افتد و احتمال ندارد که میزان طلای موجود در زمین افزایش یابد.

منتشر شده در تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۵
,