متن طلا و زیور آلاتی از جنس گل

طلا و زیور آلات از جنس گل :

سوزان مک لری جواهراتی و البته یک هنرمند طراح زیور آلات است که با گل توانسته است زیور آلاتی زنده را طراحی کند و این گیاهان تر و تازه و نو را به اندزاه کوچک و با دقت و کوشش فراوان جانشین الماس ها و طلا ها است و شیوه درست این زیور آلات قرار است که ساختار اصلی گلدان ها و حالت گردنبند و دست بند می سازد و یاهات مینیاتوری در داخل آن کاشهو به مرور زمان آن رشد می کند و تا به حالت خود بیرون می آید و در آخر وقتی گیاهان قرار گرفته به حدی از رشد کردند آن را می توان به گلدان بزرگ تری انتقال داد و گیاهان در ظرف بزرگ تر به زندگی خود ادامه مید دهند و با آن می توانید گل را به گردن بند خود قرار دهید و تا زمانی که گیاهان کوچک بیرون آمد آن را به درون گردن بند و یا انگشتر خود قرار دهید و در آن هم کمی به آن آب دهید تتا بزرگ تر شود و آن را به دست و یا گردنبند خود اضافه کنید و می توانید تا زمان بزرگ شدن دوباره آن آن را از گردنبند زیبایتان استفاده کنید.

منتشر شده در تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۵
,