متن طرح ها و رنگ های زیبای سرامیک

سرامیک ها در رده فروش بالایی دارند که در حمام اشپزخانه سرویس های بهداشتی و….. کاربرد بالایی دارد اسم سرامیک را از واژه ای که در یونان به سفال هایی که لعاب بر خود گرفته اند میدهند. در قسمت زیر انواع سرامیک را با نمایش تصویر اورده ایم.

xxxxxxxxx  vvvvvvv

mmmmmm  tryry5 gu resef rytr trgr rer rerf  rfef sfresrr tetf rsy tgtdtgr  rrrrr ffffffffff dddddddd

منتشر شده در تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۵
,