متن شهر بیشاپور

غار شاپور بر روی دیواره کوهی که دشت تنگ چوگان را به شکل نیم دایره در برگرفته ,زایش یافته است .دیواره های ورودی تنگه پوشیده از نقش برجسته هایی تراشیده شده بر روی سنگ هستند که هریک بخشی از تاریخ دوره ساسانیان را به نمایش گذاشته اند .در سمت راست ورودی تنگه آثار قلعه ای ,که گویا محل نگهبانی از بیشابور بوده است ,به چشم می خورد .کف دره بستر رود شاپور است که آب آن از طریق کانال هایی متعدد به داخل شهر منتقل می شده است .

موقعیت غار شاپور

به فاصله ۱۲ کیلومتر از شهر کازرون به سوی شیراز در استان فارس ,شهر باستانی بیشاپور قرار دارد. در مقابل بیشابور دره زیبایی است که به آن تنگ چوگان گفته می شود .جاده آسفالته به طول ۶ کیلومتر دره را به روستای تنگ چوگان متصل می کند ,از این روستا با ۵ ساعت کوه پیمایی می توانیم به دهانه غار برسیم .

ساختمان غار شاپور

غار ,درون کوهی با کانی های زایش یافته است .دهانه غار طولی برابر با ۳۰ متر و ارتفاعی برابر با ۱۵ متر دارد .قبل از ورود به درون غار در سمت چپ دخمه ای قرار دارد که بخشی از آن دست ساخته است .حدود ۱۰متر بعد از ورودی غار مجسمه ۷متری شاپور اول ساسانی جلوه گری می کند .غار از چند بخش تشکیل شده ,بخش اول نسبتا هموار است و با طولی حدود ۸۰متر به لبه پرتگاهی منتهی می شود .دو طرف دیوارهای این بخش را حجاری وصاف ,و گویا برای کندن نقش های بر جسته یا نوشتن آماده کرده بودند که نیمه تمام مانده اند و بر روی طاقچه های بزرگ آنها چیزی به چشم نمی خورد .در سمت چپ این بخش دو آب انبار به فاصله ۵/۰متر از هم در داخل سنگ کنده اند که هریک حدود یک متر عمق دارد .

ویژگی های غار شاپور

از غارهای تاریخی با اهمیت ایران است به نظر می رسد غار قبل از دوران ساسانیان از مکان های مذهبی و آیینی ساکنان آن منطقه بوده و به مانند غار بابا جابر و نیاسر مراسمی در آن جا انجام می شده است .از آن جا که اردشیر و شاپور اول روش وحدت مذهبی را میان مردم اجرا می کردند ,از این رو اردشیر برای محو اعتقادات گذشته مردم نیاسر ,آتشکده ای بزرگ هم جوار غار نیاسر می سازد .و شاپور هم دستور ساختن مجسمه اش را درون این غار می دهد .

 

منتشر شده در تاریخ: ۱۲ تیر ۱۳۹۵
,