متن شهری زیبا در استان فارس که کنار تخت جمشید قرار گرفته است<مرودشت>

مرودشت هری شهید پرور که بعد از مرکز استان بزرگترین شهر استان فارس است مرودشت یک شهری است که در فاصله دو کیلو متری تخت جمشید قرار گفته است.

tydydy dy yhftyf fttyfty ttyyyfy ytrtyy tdydy yftf ffyhff tydgd dtdd tydfyf

منتشر شده در تاریخ: ۱۲ تیر ۱۳۹۵
,