متن شعر عاشقانه بسیار زیبا برای تازه عروس دامادها

fsdf

با من بگو که اینهمه احساس ، خواب نیست

یا آب هم به پاکیِ ایــن عشقِ نــاب ، نیست

با من بگـــو که مثل تـو پیــــدا نمی شــــود

تکــرار کن که قلبِ زلالت ، سـراب نیست

باور نمی کنــــم که دگــــر ، همنشین مـــن

تنهائی و عـذاب و غـم و اضطراب ، نیست

تنهــا کسی کــه حال مـــرا درک می کنـــد

تنها تویی که حال تـو با من ، خراب نیست

اغــــراق نیست ، اینکه بگویــم عزیـز دل

گــــرمای دست های تــــو در آفتاب نیست

از لحظه ای که آمــده ای ، با وجــــود تـــو

فهمیـده ام که عشـــق ، فقط در کتاب نیست

منتشر شده در تاریخ: ۳ مرداد ۱۳۹۵
,