متن سیدفاضل موسوی پرسید: احمدی نژاد با ۱۴۰۰ میلیارد دلار چه کاری انجام دادی ؟

سیدفاضل موسوی پرسید: احمدی نژاد با ۱۴۰۰ میلیارد دلار چه کاری انجام دادی ؟

اظهاراتی که درباره احمدی نژاد و اسناد وزارت اطلاعات بیان کردید واقعآ صحت داشته و واقعی بود است ؟بله و یک مدرک در کمیسیون اصل ۹۰ نیز وجود داشت که برداشت من از ماجرای ۱۴۰۰ میلیارد حقیقت است و وقتی که با این همه حجم و تخلفاتی که کسی به پرونده ۱۴۰۰ میلیاردی رسیدگی نمی کند به طور کاملآ حتمی این ماجرا وجود دارد.

چرا این ماجرا در مجلس هشتم پیگیری رسمی نشد :

در این ماجرا تخلفات احمدی نژاد مشخص بود ولی این موضوع پیگیری و در گزارشی داخل مجلس مذهبی قرآن خوانی و در ادامه نیز این پرونده به قوه قضاییه کشور ارایه شد.

برای بیان این اظهارات افشاری بر شما نیاوردند :

خیر من تحلیل و تفکر خودم از این ماجرا را بیان و به آن اطمینان و اعتقاد کامل دارم و هنوز هم همان حرف را می زنم و به وزیر گفتم شما به این موضوع احمدی نژاد توجهی نکردید ؟در جواب سوال من گفت که شما از این همه که از دولت می گیرید هنوز برای شما این مبلغ کم است و شما دلخوشی دارید و دستور داد من به وزارت خانه راه ندهند و این اقدام کار خیلی آسانی نبود و هر آدمی نمی توانست که این کار را انجام دهد و بعد از تآیید رهبری و سرپرستی بر سرکار می آید و احمدی نژاد در مقابل وزیر ایستاد و او را به سر کار خود راه ندارد.

این موضوع که جانب شما مطرح شده است به سی دی قرمز ارتباطی نداشت ؟

این موضوع را مطرح کردم را نیز شاید برخی روزنامه ها را به دست پیدا کرده باشد و باز هم از آقای احمدی نژاد می پرسیم که شما ۱۴۰۰ میلیارد دلار از ذخایر نفت و گاز ما برداشت کردید و باید پاسخ دهید که چیکار کردید.احمدی نژاد نصف این مقدار را به خارج فروخت و باقی آن را در داخل به بازار ارایه کرد و پول گرفت و باید بگوید که آن را کجا هزینه کرده اید.

آیا کمسیون اصل ۹۰ مجلس دهم می تواند این مطلب را پیگیری می کند یا نه ؟

به این امید است به این تغییرات داشتیم ولی با کشمکش های که بر سر انتخاب کمیسون ها و مراسم ها و هیات و رییس ها پیس آمد و تردید کردم که آیا این مجلس هم پتانسیل بررسی این موضوع را دارند و افراد و مردمی با این لیست امید وارد مجلس می شود ولی امروز از این حقیقت دوری می کنند بنابراین امکان اینکه در مواقع گوناگون و نیز اینگونه عمل می کنند.

منتشر شده در تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۵
,