متن سه پند لقمان به پسرش :

در زندگی بهترین غذا را بخور …

در بهترین رختخواب جهان بخواب …

در بهترین خانه ها زندگی کن …

پسر گفت :

ما فقیریم چطور این کارها را بکنم ؟

لقمان :

اگر کمی دیرتر و کمتر غذا بخوری ،

هر غذایی ، طعم بهترین غذای جهان را میدهد .

اگر بیشتر کار کنی و دیرتر بخوابی ،

هر جا که بخوابی بهترین خوابگاه جهان است ،

و اگر با مردم دوستی کنی ، در قلب آنها جای میگیری ،

و آنوقت بهترین خانه های جهان مال توست!

منتشر شده در تاریخ: ۴ مرداد ۱۳۹۵
,