متن سرقت بانکی در زاهدان

سرقت بانکی در زاهدان :

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی در سیستان بلوچستان گفته است : امروز بانک قوامین شعبه چهار راه رسولی زاهدان مورد حمله مسلحانه قرار گرفت و به گزارش ایسنا و به نقل از چمدون جناب سرهنگ احمد طاهری به گفته خود اضافه کرده است که امروز در ساعت هشت و نیم صبح بانک قوامین شعبه چهار راه رسولی زاهدان مورد حمله قرار گرفت و آن بیان کرد که با اشراف اطلاعاتی ماموران پلیس یک نفر از سارقان و یا دزدان را شناسایی کرده است و یک نفر دیگر را نیز در خودرو پرایدی شناسایی و توقیف کرده اند و طاهری با گفته های خود افزود که میزان پول های که دزدان سرقت کرده اند هفت میلیون بوده است و درمورد سارق دیگر گفته است که تلاش پلیس های برای دستگیری این فرد همچنان ادامه می دهند تا آن را نیز دستگیر کنند و به مجازات آن رسیدگی کنند 🙂

منتشر شده در تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۵
,