متن سردرد و سرگیجه

سردرد و سرگیجه :

این روز ها بیماری سردرد و سرگیجه و در تمام دنیا غوغا کرده است و راه درمان آن را هم هیچ دکتری نمی فهمند با خود می گویند که فشار خون و قند و دیگر بخش های بدن آن هم که به صورت عادی و خوب می باشد و می گویند که چرا این سر درد و سرگیجه آن از بین نمی روند و این بیماری در تمام دنیا و در روز در حال پخش و منتشر شده می باشد که می گویند با خوردن زیادی غذا های سرد این بیماری به وجود می آید پیشنهاد ما این است که یک چند مدت از آشامیدن دوغ و سالاد آب غوره و غذا های سرد دیگر خودداری کنید تا بیمار نشوید و به گفته دکتران می گویند که این بیماری یک بیماری است که از کشور های خارجی وارد ایران شده است و در تمام ایران پخش و منتشر شده است و این بیماری می گویند که واگیر نیست امیدواریم که کسی به این بیماری دچار نشود و اگر کسی به این بیماری دچار شود باید ۳ روز در بستری شود 🙂

منبع : سایت تفریحی چمدون

منتشر شده در تاریخ: ۸ شهریور ۱۳۹۵
,