متن سخنان افراد بزرگ برای بهبود زندگی

شناور بودن خرد آدم در جهان احساس به او میدان بروز و رشد هنر را داده است  . ارد بزرگ
معنی حیات را درزیبائی و قدرت اراده باید جستجو کرد . ماکسیم گورکی
برای آنکه عمر طولانی باشد، باید آهسته زندگی کنیم. سیسرون
دست استاد خویش را ببوس ، چون او هم پدر است هم پرورنده خرد  . ارد بزرگ
شمشیری علیه مهربانی وجود ندارد . ضرب المثل ژاپنی
بزرگترین نابکاری آن است که بپنداریم برای آنکه برترین باشیم باید دست به ویرانگری چهره دیگران بزنیم . ارد بزرگ
رضایت وجدان تنها پس از انجام وظیفه است. اسمایلز
ارزش اخلاقی ،  بسته به تعداد وظایفی است که انسان انجام می دهد.  مترلینگ
ره آورد سفر در درون آدمی ، به جز خرد و پیشرفت نیست . ارد بزرگ
عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی  . اسکات پک
ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده‌ایم می‌توانیم هدایت کنیم.  اسکات پک
کسی داناست که می داند هیچ نمی داند  . ضرب المثل فلسطینی
سعادت دیگران ، بخشی مهم از خوشبختی ماست . رنان
یاد اشک و شیفتگی ، آویزه خاموش دلهاست . ارد بزرگ
با مردمان نیک معاشرت کن تا خودت هم یکی از آنان به شمار روی . ژرژ هربرت
آدمهای بزرگ و اندیشمند ، بسیار اشک می ریزند . ارد بزرگ
آن زنده که کاری نکند ، مرده به از اوست . ضرب المثل ایرانی
با دلسوزی و احترام بیشتری نسبت به دیگران رفتار کنید. آنتونی رابینز
فرومایگان پس از پیروزی ، همآورد شکست خورده خویش را به ریشخند می گیرند . ارد بزرگ
هنگامیکه منتظرید دیگران هیجان را به زندگی شما بازگردانند ، برای تولید عشق و شور و نشاط به آنان وابسته می شوید و تماس خود را با منبع عشق درون خود از دست می دهید . باربارا دی آنجلیس
با تقوی و خوبی می توان سعادت آفرید. زنون
گاهی شالوده و ریشه شکست های بزرگ ، از اشتباهات بسیار ریز و کوچک سرچشمه می گیرد . ارد بزرگ
مرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی ها را ازبین می برد . دیل کارنگی
اندیشه پروازگر است جایی فرودش آوریم که زیبایی خانه دارد . ارد بزرگ
امکانپذیر است که یک میلیون حقیقت را در مغز انباشت ولی هنوز بیسواد بود.آلک بورن
عصاره همه مهربانی ها را گرفتند و از آن مادر را ساختند. کریستوفر مارلو
آن گاه که ، زایش راهی نو را از درون خویش احساس کردی پای در راهی خواهی گذارد که پیشتر برای رسیدن بدان بسیار تلاش نموده ایی . ارد بزرگ
انسان در همان لحظه که تصمیم می گیرد آزاد باشد ؛ آزاد است. ولتر
مردی که لبخند به صورت ندارد نباید دکان باز کند . ضرب المثل چینی
سخن بدون پشتوانه ، یعنی گزاف گویی . ارد بزرگ
وظیفه چیزی است که از دیگران انتظار انجامش را داریم.اسکاروایلد
با بدیهای دیگران دل خویش را به سیاهی نیالاییم ، همواره ساز سادگیمان کوک باشد و نگاهمان امیدوار. ارد بزرگ
اندیشه کنید زیرا اندیشه کردن مایه زنده دل بودن مردم است . ناپلئون
تعلل و عقب انداختن کارها ، یکی از شایع ترین راههای فرار از رنج است. آنتونی رابینز
رسانه تنها می تواند پژواک ندای مردم باشد نه اینکه به مردم بگوید شما چه بگویید که خوشایند ما باشد . ارد بزرگ
هر چه بیشتر عشق بورزید دیگران نیز مجوز آن را خواهند یافت تا عشق بیشتری به شما و نیز دیگران بورزند . باربارا دی آنجلیس
دل کیهان را اگر بگشاییم این سخن را خواهیم شنید ” هر کنشی واکنشی را در پی دارد ” پس بر این باور باشید ! همه کردار ما چه خوب و چه زشت ، بی بازگشت نخواهد بود . ارد بزرگ
از آهسته رفتن نترس ، از بی حرکت ایستادن بترس . مثل چینی
دوست مثل پول ، بدست آوردنش از نگه داشتنش آسان تر است. باتلر
کژی و ناراستی ، شکاف و رخنه گاه اندیشه اهریمن خواهد شد . ارد بزرگ
خنده کوتاهترین فاصله بین دو نفر است . ویکتور هوگو
دوستان را در خلوت توبیخ کن و در ملاءعام تحسین . اسکاروایلد
تنهایی برای جوان ارزشمند ، و برای پیر آزار دهنده است . ارد بزرگ
خود را در حالت تسلط بر حوادث ببینید، بشنوید ، و احساس کنید. تا اینکه احساسی از اعتماد بصورت شرطی در شما بوجود آید و یقین کنید که با اعتماد به نفس و قدرت می توانید با هر اتفاقی مقابله کنید. آنتونی رابینز
تمامی روابط شما از عشق خواهد درخشید . باربارا دی آنجلیس
خویشتن و مردم را هنگامی می شناسی ، که تنها شوی . ارد بزرگ
تکرار مادر مهارت هاست . دیل کارنگی
به زبانت اجازه نده قبل از اندیشه ات به راه افتد . ناپلئون
تنها تنهایی کارآمد است که همراه باشد با پژوهیدن و کاویدن در خرد و دانش . ارد بزرگ
تنها موسیقی مرا به شناسائی خداوند راهنمائی کرد. دوموسویه
بهترین انسان کسی است که در حق همه نیکی کند . کنفوسیوس
کار ، بهترین تسکین دهنده ، افکار پریشان ، و غم است . ارد بزرگ
وظیفه ای را که از همه به شما نزدیک تر است انجام دهید. گوته
حاصل من از فضل فقط این شدکه بر جهل خود دانا شوم. بقراط
جایی که شمشیر است آرامش نیست . ارد بزرگ
آن کس که ارده و استقامت دارد، روی شکست نمی بیند. مترلینگ
بهترین وسیله برای جلب محبت دیگران ، نیکی در باره آنها ست. روسو
ره آورد گفتگو با نادان دو چیز است : نخست از دست دادن بخشی از عمر و دیگری گرفتار شدن ، به افکار پوچ و بی ارزش . ارد بزرگ
کمال هنر در نهان داشتن هنر است . کینتلین
رمز موفقیت در ثبات قدم نهفته است . بنجامین
برای اینکه بشر بتواند در دنیا خوشبخت زندگی کند باید از قسمتی از توقعات خود بکاهد. شامفور
احمق هیچوقت سعادتمند نمی شود. سیسرون
بداندیش نخستین و آخرین مردار کردار خویش است . ارد بزرگ
از اشتباهات خود و دیگران عبرت بگیر . بزرگمهر حکیم
خطاهای  دیگران را، چون خطای خویش ، تحمل کن. فنلن
سرفرازی کشور بزرگترین خواست همگانی ست . ارد بزرگ
تنها سکوت است که می تواند ما را به معرفت برساند. رادها کریشنان
بزرگترین عیب آن است که از عیب خویش آگاه نباشیم . کارلایل
جایگاه ارزیابی و نقد شما بر کارکرد دیگران ، می تواند آغازگاه نخستین گام شما برای سازندگی باشد . ارد بزرگ
من بیش ازهر چیز ، اعتقاد دارم که آنچه سرنوشت ما را تعیین می کند ، شرایط زندگیمان نیست ، بلکه تصمیمهای ماست. آنتونی رابینز
هر شروع دوباره ، هر رشد و تحول درونی و هر تغییر مسیری که همواره از عشق و نیاز و گرایش درونی آغاز شده باشد به سمت حقیقت ، خوشحالی ، خوشبختی و آزادی بیشتر است . باربارا دی آنجلیس
آزمودگی آدمها ، از زر هم با ارزشتر است . ارد بزرگ
نزدیک ترین چیزها مرگ و دورترین چیزها آرزوهاست. سقراط
علم و دانش کلیدی است که تمام درها باآن باز می شوند. آناتول فرانس
اگر می خواهی بزرگ شوی ، از کردار نیک دیگران فراوان یاد کن . ارد بزرگ
برای اینکه دانش ملکه شود، تعلیم کافی نیست ، عمل لازم است. برنادشاو
استراحت خوب ، بهتر از غذای خوب است . ویکتور پوشه
امیدوار مباش دیگران همراهیت کنند ، تنها به درمان دردهای روزگار خویش بیاندیش . ارد بزرگ
دنیا سراسر زیبائی وجمال است و ما کمتر متوجه آن هستیم. پاسکال
هرکس تاریخ بداند ، هم در گذشته زندگی می کند و هم در حال . آلفرد روزنبرگ
زیباترین خوی زن ، نجابت اوست . ارد بزرگ
راز سعادت در این است که کاری که به تو واگذارشده دوست بداری. هاکسلی
سند پاره میشود، قول پاره نمیشود. مثل آلمانی
مهم نیست که دیگران ما را باور کنند ، مهم آن است که خود خویشتن خویش را باور کنیم . ارد بزرگ
طبیعت درمقابل عهد وپیمان بشری بی اعتناست. جورج نیکولا
درمیان ملکات ذهنی حافظه بیش ازهمه می شکفد و پیش ا زهمه می میرد. کولتون
برای آنکه کسی را با ادب بنامیم و یا وارون براین ، باید کمی درنگ کرد و زمان را به کمک گرفت . ارد بزرگ
من آینده را دوست دارم چون بقیه عمرم را باید در آن بگذرانم . کترینگ
برای آنکه عمر طولانی باشد ، باید آهسته زندگی کنیم . سیسرون
تندرستی پاداش نیک زیستی ست . ارد بزرگ
حکیمان مال را از برای آن دارند که محتاج لئیمان نگردند . ارسطا طالیس
تنها علاج عشق ، ازدواج است . آرت بوخونواله
جوانان ! زندگی خردمندانه می خواهند ، کهنسالان باید آگاهی بخش اندیشه های آنان باشند نه بازیگران زندگی آنان . ارد بزرگ
به گونه ای زندگی کنید که وقتی فرزندانتان به یاد عدالت ، صداقت و مهربانی می افتند ، شما در نظرشان تداعی شوید . جکسون براون
هرکس باید روزانه یک آواز بشنود ، یک شعر خوب بخواند و در صورت امکان چند کلمه حرف منطقی بزند . گوته
با ترشرویی به میان مردم رفتن ، تنها از بیماران ساخته است . ارد بزرگ
تواضع بیجا آخرین حد تکبر است . لابرویر
منتشر شده در تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۵
,