متن ست کردن لباس

ایا شما هم از این که ساعت ها جلوی کمد لباس بایستید تا یک دست لباس با هم ست کنید و بپوشید خسته شده اید پس دست به کار شوید مطلب زیر خوانده وطبق ان لباس خود را ست کنید.

شما برای یاد گیری این که چگونه لباس خود را ست کنید باید چرخه رنگ و نوع پارچه را نیز درک کنید و اشنایی چندانی داشته باشید .

برای مثال نمیشود که لباس جین را با کتون ست کرد زیرا هیچ تطابقی با هم ندارند در مو رد رنگ ها همین مطلب صادق است برای حل این موضوع باید سراغ چرخه رنگ رفت.

ouioi iokl

 

 

iuiou

شما باید رنگ های اصلی و فرعی را رایاد گرفته طبق رنگ ها خود را لباس ارایی کنید.

زیبا و خوشتیپ باشید.

منتشر شده در تاریخ: ۱ تیر ۱۳۹۵
,