متن سبک های نقاشی

سبک های نقاشی :

نقاشی و یا رسم نگاری طبق رسم های قدیمی فرایندی است که طی آن رنگ ها بر روی یک سطحی مانند کاغذ و یا بوم ایجاد نقش می کنند و اثری خلق می شود فردی که این فرایند را که توسط خودش به وجود می آورد و نقاشی که به دست او کشیده می شود را نقاش می گویند به خصوص وقتی که فرد به صورت خصوصی نقاشی ماهر شود.نقاشی خود به تنهای یکی از رشته های اصلی هنر های تجمسی می باشد و قدمت آن ها شش برابر و یا بیشتر از آن به زبان نوشتاری می باشد و برخی از پژوهشگران به این باور رسیده اند که اولین نقاشی های که کشیده شده است توسط انسان های اولیه در غار ها حکاکی اند و نقاشی کشیده اند.قدیمی ترین نقاشی ها ۳۲۰۰۰ هزار سال پیش می باشد و این نقاشی از گروه شاوه در فرانسه می باشد.این نقاشی ها که با استفاده از افرای قرمز و رنگ دانه های سیاه و حکاکی و کمی رنگ شده اند تصاویری هستند از نظیر اسب ها و کرگدن ها و شیر ها و بوفالو های از این نظیر ها هستند که امروزه شناخته شده است و مشهور اند اثری همچون مونالیزا نقاشی هست.

مونالیزا اثر لئوناردو داوینچی متعلق به دوره رنسانس می باشد

مونالیزا اثر لئوناردو داوینچی متعلق به دوره رنسانس می باشد

هنرمندانی هستند که به کمک صدا و نور و آتش بازی و به کمک چاپگر های جوهر افشان با پیکسل های متفاوت انجام دهید.

منتشر شده در تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۵
,