متن زیبا ترین های موتور سنگین و پر قدرت

موتور سنگین ها در قدرت حرفی برای گفتن دارند زیرا با موتور های معمولی قابل مقایسه نیستند این نوع موتور ها بیشترین کارایی را در پیست موتور سواری دارند زیرا از قدرت و سرعت بالایی برخوردار هستند و زیاد برای داخل شهر مناسب نیست چون صدای ناشی از انها باعث ازار مردم میشود.

56456 5656545 6456454 456 tyhty ytyrt jyjy tyty jyjyty ytyty trytryy 665

منتشر شده در تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۵
,