متن زندگی بهتر

برای رسیدن به خواسته ها باید دیگران را به سمت مسیر خودتان متمایل کنید .

پس از این بیشتر به خواسته هایتان خواهید رسید . جهت کشف بهترین استراتژی های ترغیب کننده پیشنهاداتی از افرادی که در ترغیب و هدایت دیگران به سمت اهداف خود مهارت دارند آورده ام

۱-خواهش کنید

شاید فکر کنید این عادت بی احترامی به خودتان است اما یکی از موانع نرسیدن به خواسته ها پیروی نکردن از این قانون است .انسان ها اغلب خواسته خود را می دانند اما در بیان کردن آن مشکل دارند .باید بدانید که دیگران قادر به خواندن محتویات و افکار ذهن شما نیستند.آن ها آن قدر به کارهای خودشان مشغول هستند که به نیازهای دیگران نمی توانند فکر کنند .

۲-به دیگران کمک کنید که با نظر شما به توافق برسند 

اگر با شخصی روبرو هستید که می دانید به سختی با عقاید دیگران موافقت می کند تمام عقیده خود را به طور کامل بازگو نکنید . بهتر است ابتدا با بحثی شروع کنید که به آرامی او را به سمت برنامه خود بکشانید .برای این کار به جلسات بیشتری برای مذاکره نیاز دارید .پس اگر می خواهید شخصی را در رابطه با ایده و نظر خودتان متقاعد کنیدباید جلسات بیشتری برای مذاکره با او را داشته باشید .

۳-مراقب کلمات خود باشید 

هنگامی که درباره خواسته خودتان حرف می زنید سخت است که گفته هایتان تحت تاثیر خواسته تان قرار نگیرد چون هر چه باشد آن خواسته شماست .اگر در بیان خواسته خود با کلماتی که به زبان می آوریم حالت توهین داشته باشیم اصلا گفته هایمان شنیده نمی شوند

۴-شنونده واقعی باشید 

همه گوش می دهند اما شنونده فعال نیستند .مردم فکر می کنند دارند گوش می دهند اما در واقع انتظار می کشند که نوبت حرف زدن خودشان بشود . اگر این طور باشد اطلاعات مهمی که می تواند کمک بزرگی به شما بکند را از دست داده اید .

منتشر شده در تاریخ: ۱۹ تیر ۱۳۹۵
,