متن زمان واریز یارانه خرداد ۹۵ بصورت دقیق

به گزارش ایلنا.به نقل از مجله اینترنتی چمدون

واریز یارانه ی خردادماه بهشرح زیر میباشد درتاریخ۲۶.۳.۹۵ ساعت ۲۴:۰۰ به حساب سرپرست خانوار واریز میشود و مبلق واریزی این ماه مثل ماه قبل ۴۵/۵۰۰ تومان میباشد که بلافاصله قابل برداشت میباشد.

یارانه واریزی این ماهشصت وچهارمین یارانه ای میباشد که طی این چند سال اخیر به حساب مردم عزیز ایران زمین ارسال شده است.

منتشر شده در تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۵
,