متن روز قلم

در صفحات تقویم چهاردهم تیرماه با عنوان روز قلم به خود جلوه ای دیگر بخشیده است .نامگذاری این روز به نام قلم بی ارتباط با تاریخ کهن متمدن و فرهنگ ساز این سرزمین نیست .ابوریحان بیرونی در کتاب آثارالباقیه خود آورده است که چهاردهمین روز از تیرماه را ایرانیان باستان ,روز عطارد می نامیدند .از طرفی سیاره تیر یا همان عطارد در فرهنگ ادب پارسی ,کاتب و نویسنده ستارگان است ,به همین مناسبت این روز را روز نویسندگان می دانستند .

تاریخ نوشتار حداکثر به بیست هزار سال پیش باز می گردد.و با محدود ساختن به نظام های نوشتاری مدون ,رقمی حدود شش هزار سال پیش را نشان می دهد .این ارقام و آمارها فقط تخمینی است از سوی کاوشگران علمی در صورتی که بدون شک پیشرفتی از سوی جوامع گوناگون بدون کمک خط و زبان امکان پذیر نبوده است .

از جمله موادی که برای نوشتن به کار می رفته سنگ ,چوب ,پوست حیوانات و برگ درختان ,استخوان ,موم ,ابریشم ,پنبه و کاغذ را می توان نام برد .در طول تاریخ ,نوشتن به دو صورت بوده است یک دسته خطوطی را در بر می گرفت که با استفاده از ابزارهایی تیز چون سوزن و چاقو و… نوشتاری و کنده کاری می شد .دسته دیگر شامل خطوطی است که به وسیله قلم پر ,قلم نی ,قلم مو و… و با استفاده از جوهر بر سطح ماده نوشتاری ترسیم می گردید .نسخه برداری از نوشته ای بر سنگ و فلز به اختراع چاپ انجامید.

نقش قلم در زندگی انسان 

یکی از مسائل مهم و ارزنده ای که  به حیات و تکامل و بقا ملت کمک می کند مسئله نویسندگی است زیرا نویسندگی هنری است که مادر بسیاری از هنرهای دیگر است و چون فن و هنر است در رشد و تعالی افرادو جوامع نقش موثری دارد.مثلا سینما احتیاج به سناریو دارد که قبلا باید نوشته شود و نویسنده کار نوشتن را انجام می دهد .

یکی از مهم ترین رویدادهای زندگی بشر پیدایش خط بوده است که رویدادها ثبت شده و برای آیندگان به یادگار گذاشته است .

قلم ابزاری است که انسان های جدا از هم از نظر مکان و زمان را پیوند می دهد به طوری که گویی همه متفکران اعصار گذشته  را که در تمام نقازط زمین هستند در یک کتابخانه عظیم جمع می بینیم .

 

منتشر شده در تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۹۵
,