متن روان شناسی در مورد قضاوت

علت قضاوت کردن درباره دیگران و چگونه قضاوت نکنیم 

چرا با این که همه ما می دانیم قضاوت کردن بر رفتار و گفتار دیگران از زشت ترین و آزار دهنده ترین ناهنجاری رفتار ماست  اما بیشتر اوقات آگاهانه یا نا آگاهانه مرتکب آن می شویم .در حالی که اگر هریک از ما بدانیم قضاوت نادرست می تواند مسیر زندگی دیگران را تغییر دهد به طور قطع در قضاوت عجله نکرده و انجام این موضوع مهم را به افراد دارای صلاحیت می سپارد .

بیشتر قضاوت های دیگران از یکی از سه علت زیر ریشه می گیرد

۱-آن رفتار و خصوصیت برای خودتان هم قابل تحمل نیست ..

به عنوان مثال,ممکن است خجالتی باشید و با فردی اجتماعی برخورد کنید …قضاوت شما این خواهد بود چه قدر خود نما و خیلی پر سر و صدا و آزار دهنده است .چون خودتان نمی توانید آن طور رفتار کنید به کسی که این طور هست کینه می ورزید .

۲-شما همان رفتار را نشان می دهید و از آن آگاهی ندارید ,به همین علت وقتی آن را در کسی می بینید دوست ندارید

همه ما با این وضعیت رو به رو شده ایم . یک نفر در مورد یکی از دوستان یا آشنایان شکایت می کند و شما با خودتان فکر می کنید ,((خنده دار است اون خودش همین رفتاری که فکر می کنه اشتباه است را انجام می دهد ))نگاهی صادقانه به خود بیندازید شاید خیلی از خصوصیاتی که در دیگران دوست ندارید ,در خودتان باشد.

۳-فردی حسود هستید و به همین دلیل به داشته های دیگران حسد می ورزید وآن ها را قضاوت می کنید .

کسی در زمینه ای موفق شده ممکن است شما را یاد عدم موفقیت خودتان در آن زمینه بیندازد .به موفقیت بالاتر او حسادت پیدا کرده و بعد سعی می کنید اشکالی در او پیدا کرده و حس کمبودتان را جبران کنید .

هیچ کدام از این دلایل سبب نمی گردد قضاوت کردن حس مناسبی برای انسان ایجاد نماید زیرا قضاوت کردن دارای بار منفی است و تنها راه رسیدن به آرامش عشق ورزیدن به دیگران و قبول کردن آن هاست همان طور که هستند .

منتشر شده در تاریخ: ۸ تیر ۱۳۹۵
,