متن روابط دختر و پسر

دختران و پسران برای چه به یکدیگر نیاز دارند ؟ ایا اصلا به روابط انها توجه کرده اید پسر ودختر در سن نوجوانی به این مباحث نزدیک میشوند که اکثر خانواده ها را مورد ازار قرار داده است اما برای رفع این مساله جویای حل مساله نیستند تنها را این موضوع ایجاد احساس عاطفی خانواده ها را اگربیشتر کنند این موضوع تاحد چشم گیری بر طرف میشود .re650

روابط دختر وپسر در جامعه بیشتر از همه به خودشان اسیب میرساند زیرا اگر این رابطه به ازدواج هم موکول شود چون در زمان دوستی طرفین بیشتر در احساس نیاز جنسی با هم دوست میشوند که وقتی با هم ازدواج کنند دیگر به موضوعات دیگری بر خورد میکنند که اصلا پیش بینی نشده است .بر این اساس نباید به دوستی های خیابانی الوده شد جون اسیب های فراوانی دارد.ا208819_1

از دوستان تقاضا میشود که تا میتوانند از رابطه با جنس مخالف دوری کنند که این نوع رابطه یک نوع اعتیاد به وجود می اود.

منتشر شده در تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۵
,