متن رنگ موهای جدید سال ۲۰۱۶ را ببینید

رنگ مو ۲۰۱۶ به طور کلی به صورت ترکیب رنگ های تیره و روشن بر روی موهای مدلینگ ها در هفته های مد اروپا دیده شد. فشن شوهایی که پیشاپیش برای مدهای سال ۲۰۱۶ برگزار شد همراه بود با رنگ موها و هایلایت های بسیار شیک و پرتنوع که بخشی از انها را در این گزارش برایتان آورده ایم.

;ooiilo

رنگ سال ۲۰۱۶oololl oiolol;o oiolll iljil uiljljl

kiuui۰ ioiuliu

876876

877687

576766 7676767 65765756 767676546 876676 87674565 iuouioi

lkliloloi lilliol oillil oiloiol oilooiioj oillo

منتشر شده در تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۹۵
,