متن رفتار خانم ها در ارتباط با جنس مخالف در زمان رابطه

۱-وقتی مردی شما را بخواهد هیچ چیز نمی تواندجلوی او را بگیرد و اگر شما را نخواهد هیچ چیز نمی تواند نگهش دارد.

۲-دست از بهانه گیری برای یک مرد و رفتار او بردارید .

۳-هیچ وقت خودتان را برای رابطه ای که ارزشش را ندارد تغییر ندهید .

۴-رفتار آرام تر همیشه بهتر است .

۵-قبل از این که واقعا بفهمید چه چیز خوشحالتان می کند ,با کسی ارتباط برقرار نکنید .

۶-اگر رابطه تان به این خاطر که مردتان آن طور که لیاقتش را دارید ,با شما رفتار نمی کند ,به اتمام رسید ,هیچ وقت سعی نکنید که با هم دو دوست معمولی باشید .

۷-یک دوست با دوست خود بد رفتاری نمی کند.

۸-پا گیر نشوید .اگر فکر می کنید که شما را در حالت تعلیق نگه داشته است ,مطمئن باشید که حتما این کار را کرده است .

۹-هیچ وقت به این خاطر که فکر می کنید گذر زمان ممکن است اوضاع را بهتر کند در یک رابطه نمانید ممکن است یک سال بعد به خاطر این کار از خودتان عصبانی شوید ,چون اوضاع هیچ تغییری نکرده است .

۱۰-تنها کسی که در رابطه می توانید کنترلش کنید خودتان هستید .

۱۱-از مردانی که پیش از ازدواج تقاضای رابطه جنسی دارند دوری کنید .

۱۲-برای رفتاری که با شما دارد ,حد و مرز بگذارید.

۱۳-اگر چیزی ناراحتتان می کند حتما با او در میان بگذارید.

۱۴-هیچ وقت اجازه ندهید ,طرفتان همه چیز را بداند .ممکن است بعد ها بر ضد شما از آن ها استفاده کند .

۱۵-شما نمی توانید رفتار هیچ مردی را تغییر دهید .تغییر از درون ناشی می شود.

۱۶-هیچ وقت نگذارید احساس کند که او از شما مهم تر است حتی اگر شغل و تحصیلات بهتری نسبت به شما داشته باشد ,او را به یک بت تبدیل نکنید.

۱۷-او یک مرد است نه چیزی بیشتر و نه چیزی کمتر.

۱۸-اجازه ندهید مردی هویت و وجود شما را توصیف کند .

۱۹-هیچ وقت مرد کسی را قرض نگیرید .

۲۰-اگر به کس دیگری خیانت کرد مطمئن باشید که به شما هم خیانت خواهد کرد .

۲۱-مردها طوری با شما رفتار می کنند که خودتان اجازه می دهید رفتار کنند.

۲۲-همه مردها بد نیستند .

۲۳-نباید در رابطه فقط شما از خودتان انعطاف نشان دهید هر مصالحه ای دو جانبه است .

۲۴-بین از دست دادن یک رابطه و شروع یک رابطه جدید ,به زمانی برای ترمیم و التیام نیاز دارید قبل از شروع کردن یک رابطه تازه ,مسائل قبلیتان را باید به کلی فراموش کنید .

۲۵-هیچ وقت نباید دنبال کسی باشید که مکملتان باشد یک رابطه از دو فرد کامل می شود دنبال کسی باشید که مشابهتان باشد .

 

 

 

منتشر شده در تاریخ: ۲۷ تیر ۱۳۹۵
,