متن راه های مفید جهت حسادت مردان

بدیهی است که هم مردان و هم زنان می توانند حسود باشند ,اما حسادت در مردان ,به دلیل ویژگی های خاصی که دارند ممکن است مخل ارتباط آنان با زنان شود .

اغلب مردان حسود ,تمایل به ایجاد ارتباط بیش از حد دارند و به محض کوچک ترین نگرانی برافروخته می شوند و بیش از اندازه خود را متعهد می دانند ,توجه داشته باشید که منظور از ایجاد ارتباط بیش از اندازه رابطه جنسی نیست ,این ارتباط برای مردان و زنان معنای متفاوتی دارد و تنها عشق است که منجر به تعهد می شود نه رابطه جنسی اگر که همسر شما بیش از حد نگران شماست و هرجا که می روید مراقب تان است دو حالت دارد یا خیلی حسود است و یا اعتماد به نفس پایینی دارد و نگران است که شخص دیگری نظر شما را به خود جلب کند ,

توصیه هایی مفید جهت حسادت مردان 

با کسی ازدواج کنید که شما را به خاطر خصوصیت خودتان برگزیده باشد ,نه با کسی که میل دارد شما را از چنگال سیل خواستگارانتان در آورد

چنین مردی وقتی به شما دست یافت همه چیز را فراموش می کند او در واقع در پی ازدواج نیست بلکه در پی پیروزی است او فقط به دست آوردن را می خواسته نه زندگی کردن را .مردانی که به خاطر حسادت با زنان با خشونت رفتار می کنند و این را جزء افتخارات خود می دانند ازدواج نکنید .این آدم ها از احترام و اعتماد و اطمینان چیزی نمی دانند .وقتی مردتان به شما حسادت کرد ,اگر با صحبت و مذاکره بخواهید به او ثابت کنید که وفادار هستید ,بی فایده است  .مذاکره و نرمش نشان دادن ,گاهی کار را خراب تر می کند ,زیرا مرد به اشتباه این طور استنباط می کند که پس حق داشته حسادت کند لذا با وی قاطع باشید .نه بگویید و سکوت خود را حفظ کنید .

اگر به کسی یا جایی نگاه کردید و او از این کار ناراضی شد و از شما پرسید به کجا نگاه می کنید هول نکنید و دروغ نگویید .بی درنگ حقیقت را بگویید .

وقتی حسادتش گل کرد .همان لحظه به او محبت نکنید زیرا با این ترتیب شرطی می شود چون به ذهنش این گونه خطور می کند هروقت حسادت کند محبت می بیند .

وقتی به شما حسادت کرد برای رفع آن با او لجبازی نکنید .

وقتی حسادت کرد او را مسخره نکنید احساسات او را به بازی نگیرید .

وقتی جایی هستید که حسادت او گل میکند و ممکن است با افراد دیگر درگیر شود جای خود را عوض کنید

 

منتشر شده در تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۵
,