متن راه های به دست آوردن دل دختران

راه های به دست آوردن دل دختران :

این بار راه های به دست آوردن دل دختران را برای شما در سایت تفریحی چمدون قرار داده ایم تا بخوانید و لذت ببرید ما برای کسانی که در دل همسرشان جا ندارند و عاشق نیستند و به زور با همسر خود ازدواج کرده اند ولی نمی دانند که چگونه در دل همسر خود جای کنند این چند نکته را بخوانید و انجام دهید و خود را در دل همسر خود جای دهید 🙂

  • از بدبینی خود را دور کنید :

مرد باید به از همسر خود مراقبت کند و نه تا به حدی که خود را به بدبینی دچار کند و امام علی (ع) در مورد بدبینی می فرماید که : ((مواظب باش که در غیر موضع غیرت و غیرت به خرج ندهی ! چون که این عمل و کرد و کار افراد صحیح را به سوی فساد و افراد پاکدامن را به جانب گناه متمایل می کند ))

  • تمیر و آراسته بودن :

تمیز و آراسته بودن تنها وظیفه زنان نیست بلکه مردان هم باید نظافت خود را رعایت کنند و این تمیز و آراسته بودن باعث می شود که در دل همسر خود جای کنید

  • احترام به همسر و یا زن خود :

انسان به صورت فطری و باید به احترام و تکریم نیازمند است و این نکته باعث می شود که همسر و یا دختر مورد علاقه خود به شما اعتماد کند و این احترام تنها به زن نیست بلکه باید به همه احترام گذاشت که در دین اسلام احترام گذاشتن برای این کار اهمیت زیادی بر خوردار اند.

  • چشم پوشی از نامحرم :

در دین اسلام نگاه کردن به زن و یا زن به مرد نامحرم را تحریم کرده اند و تا از این طریق زن و شوهر را به کانون مشترک خودشان باز می گرداند از نظر روانشناسی نیز مشخص شده است که مردانی که زنان مختلف نگاه می کنند در دراز مدت از زندگی مشترک خود ناراضی هستند و زندگی شخصی آن ها سخت می شود.

  • توجه به علاقه های همسر :

هر زنی علاقه ای به همسر دارد مواردی از قبیل حساسیت به مرد و خانواده زن و حساسیت به وسایل خود توحه و محبت های زیادی نیاز دارد به دلیل این که زن و مرد باید علاقه و حساسیت های خود را بدانند

منتشر شده در تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۵
,