متن راز شادی

۱-افراد شاد دوستدار خود هستند

افرادی راضی و قانع هستند آنها سپاسگزار چیزهایی هستند که به آن ها داده شده است .همیشه راهی برای پیشرفت و ترقی وجود دارد .افرادی مطمئن و دلگرم و خوش بین و انعطاف پذیر و سازگار هستند .

۲- متکی به خود هستند

افراد شاد پاسخ سوال هایشان را درون خود می بینند .آن ها هیچ وقت خودشان را به عنوان یک قربانی یا یک فرد گول خورده تصور نمی کنند . آن ها تفاوت بین حقیقت و کذب ,خود واقعی و خود آرمانی و …را به صورت درونی حل می کنند .به عبارت دیگر ,مردم شاد یاد گرفته اند که چه چیزی برای آن ها مهم است ,چه چیزی برای آن ها درست است و چه چیزهایی غیرقابل بحث است . آن ها به دیگران اجازه نمی دهند تا باورهایشان را به آن ها دیکته و تحمیل کنند .

۳-با هر لحظه از زندگی شان ,زندگی می کنند

برای داشتن یک زندگی رضایت بخش ,آن ها قدر دان هر لحظه از زندگی خود هستند اگر همیشه به فکر رویداد های آینده که هنوز اتفاق نیافته است باشید ,یا کوله باری از خاطرات گذشته ,که گذشته است را با خود حمل کنید هیچ وقت به معنی واقعی شادی دست نخواهید یافت .

۴-ارتباطاتشان با دیگران هیچ وقت در بردارنده ی تو من را کامل می کنی نیست

افراد شاد در درون خودشان کامل هستند .آن ها کار مورد نیاز برای فهمیدن این که چه کسی هستند را بر روی خودشان انجام داده اند .روابط آن ها با دیگران بر مبنای گسترش رابطه است نه بر مبنای تجربه کردن رابطه .روابطشان با افراد دیگر درباره ی چه کاری می توانی برای من انجام دهی نیست از دیگران توقع ندارند بلکه روابط آن ها یک رابطه بی قید و شرط و آزاد است .

۵-آن ها قدردان و سپاسگزار چیزهای کم اهمیت نیز هستند .

مردمان شاد حتی قدردان ساده ترین لذت های زندگیشان نیز هستند .آن ها برای هرچیزی که برایشان اتفاق بیفتد ارزش قائل هستند این اتفاق یک تجربه کامل باشد یا یک ماجراجویی یا یک فرصت یا هر اتفاق دیگری .

منتشر شده در تاریخ: ۱۲ تیر ۱۳۹۵
,