متن دنیای آمنیوسنتز

آمینو سنتز یک تکنیک پزشکی تشخیص قبل از تولد است که مایع آمنیون گرفته می شود و مورد بررسی ژنتیکی قرار می گیرد.

در آمینو سنتز مایع اطراف جنین برداشته می شود و برای تشخیص ناهنجاری های کروموزومی و نقایص لوله عصبی جنین به آزمایشگاه ژنتیک فرستاده می شود .

کیسه آمنیوتیک پر از مایع در داخل رحم قرار داشته و جنین به صورت معلق در آن زندگی می کند .سلول های جنینی و پروتیین ها و ادرار جنینی هم در این مایع وجود دارد.

نحوه انجام عمل آمینوسنتز

آمینوسنتز عملی است که طی آن مقدار اندکی از مایع اطراف جنین (مایع آمنیوتیک )نمونه برداری می شود و در هفته های ۱۵ تا ۲۱ بارداری انجام می شود .

پزشک از مانیتور سونو گرافی که تصویری روشن از وضعیت جنین در رحم و نیز مایع آمنیوتیک ارایه می دهد استفاده می کند .پس از مشاهده و بررسی تصویر ,سوزن باریکیاز راه شکم به درون رحم زن باردار فرو برده و حدود ۲۰ میلی لیتر از مایع آمنیوتیک را بیرون می کشد .

پس از تهیه مایع آمنیوتیک ,می توان آزمایش های گوناگونی را برای تشخیص بسیاری از اختلالات کروموزومی و سایر بیماری ها برروی آن انجام داد.

اقدامات پس از عمل جراحی 

بیماران ممکن است در ابتدا احساس ضعف و تهوع داشته باشد .

موارد هشدار در مورد ریزش مایع یا خون

درد شدید شکمی برای چند ساعت

تب (درجه حرارت بالای ۳۸درجه سانتی گراد)

برخی از پزشکان انجام فعالیت جنسی و ورزش را یک روز پس از عمل ممنوع اعلام می کنند .

 

 

منتشر شده در تاریخ: ۶ تیر ۱۳۹۵
,