متن دلیل کم حرفی کودکان چیست؟

دلیل کم حرفی کودکان چیست؟

کودکانی که کم حرف می زنند دلیل آنها چیست چرا کم حرف می زنند باید با کودک خود کمی خلوت کنید و با آن ها کمی سخن بگویید تا با شما صحبت کند دلیل این ها تنها چند جمله است : یکی این است که با خود می گوید حرف بزنم که چی بشه و یا حرف برای چی بزنم وقتی فایده ندارد یکی دیگر از دلیل این ها این است که چرا من سخن بگویم با سخن گفتن مگه چه کار های می شود انجام داد و این کودک بعد از سال ها که به سن ۱۰ و یا ۱۲ سالگی باعث یاد نگرفتن آن ها در درس های مدرسه می شود چون که در مدرسه اگر سخن نگویید دیگر چیزی یاد نمی گیرد.

کم حرف بودن کودک شما باعث می شود که در سن ۱۰ و یا ۱۲ سالگی به بیماری ارادی می شود و آن با سکوت و تنهای بزرگ می شود و دیگر به دنبال دوست نمی گردد همیشه تنهاست.کم حرفی باعث بی حوصله گی میشود کودک خود را تنها نگذارید کودکان کم حرف همیشه حرف های خود را در برگه و کاغذ و در دنیای مجازی می نویسند.چون همیشه تنهااند.آدم کم رو همیشه خجالت می کشد و هر کاری که یک بزرگتر به آن می گوید انجام می دهد چون نمی تواند یک نه بگوید.اول از همه چیز به فرزندان خود نه گفتن را یاد دهید تا بتواند به همه کس نه بگویند.

کم حرفی کودکان تنها یک دلیل دارد و یک جمله : حرف بزنم که چی بشه و یا حرف برای چی بزنم وقتی فایده ندارد.

منتشر شده در تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۵
,