متن دلایل اشتباه برای ازدواج را بدانیم

هیچ کس منکر ازدواج نیست ولی ازدواج باید دلایل و رفتار خاص خود را داشته باشد به همین دلیل نباید به خاطر اهداف بی دلیل یا با اهمیت کم یا متفاوت تن به ازدواج داد .

tthyftfhftf

احترام به ارزو های پدر و مادر برای ازدواج فرزند:ازدواج به این دلیل کاملا اشتباه است شما به خاطر خواسته های پدر و مادر با کیسی که با شما مرتبط نمیشود ازدواج کنید.

ازدواج ابزاری:این نوع ازدواج که فرد مقابل را به صورت ابزاری برای رسیدن به هدف خود میبیند مثلا برای دستیابی به ثروت  با این نوع ازدواج در طی زندگی مشترک به مشکل بر میخورید.

احساس گناه کردن : برای مثال یک رابطه را تا جایی ادامه داده اید که نمیتوانید برای جدایی کاری کنید پس برای اینکه طرف مقابل ناراحت نشود تن به ازدواج میدهید.

نیاز جنسی:یک مشکل بسیار بزرگ است که یک نفر فقط به خاطر ننیاز جنسی به ازدواج فکر کند یک بی خردی بزرگی است.

 

 

منتشر شده در تاریخ: ۲ مرداد ۱۳۹۵
,