متن دستگیری ها در پرونده پدیده به ۱۷ نفر رسید

دستگیری ها در پرونده پدیده به ۱۷ نفر رسید :

معاون دادستان مشهد از بازداشت ۳ نفر دیگر خبر داد و به دستگیری در پرونده پدیده که به ۱۷ نفر رسیده است و طبق اخباری که در روزنامه خراسان به گوش رسیده است ممکن از که این ۱۷ نفر بیشتر هم بشود چون که هنوز پرونده پدیده باز است و هنوز بسته نشده است و به دلایلی می گویند که تا چند ماه آینده از ۱۷ نفر شاید به ۳۰ و الی ۴۰ نفر هم نیز بیشتر شود تا کنون که این تعداد به ۱۷ نفر رسیده است.

منبع : روزنامه خراسان و نقل از چمدون

 

منتشر شده در تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
,