متن دستمزدی که ایلکر کاللی از ماوی گرفته است

دستمزدی که ایلکر کاللی از ماوی گرفته است :

همان طور که اخبار آن ها در سایت های ترکی و در سایت چمدون هم نقل شده است و همان طور که می دانید ایکلر کاللی در کمپین های تبلیغاتی جایگزین کرم بورسین شده است و ایلکر کاللی مورد شکار فیلم های تبلیغاتی جدید با این برند حضور داشته باشد و در این فیلم ها ایفای نقش خواهند کرد و طبق این خبر دستمزد او برای حضور او در این پروژه یک میلیون لیره رقم خورده است و او نیز با شرکت در این کمپین تبلیغاتی حدودآ برابر با دستمزدی های سرنای و کرم دریافت کرده است 🙂

منبع : سایت تفریحی چمدون

منتشر شده در تاریخ: ۲ شهریور ۱۳۹۵
,