متن دریای زیبای جنوب کشور ایران

دریای جنوب یک مکان تجاری و تفریحی در ایران است که اهمیت بسیار بالایی هم در ایران هم در خاورمیانه باعث اهمیت بالایی است.صید ماهی در جنوب یکی از مهمترین تجارت های ماهی به حساب می اید.

iooii thtfh dgg grt yhy tyhtyh tyyty rtrtgr yuiyu iuik ykiik uki ioloil ooilio o;oi;o

منتشر شده در تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۵
,