متن دریاچه شورابیل مکان گردشگری در اردبیل

دریاچه شورابیل مکان گردشگری در اردبیل :

دریاچه شورابیل در شهر زیبای اردبیل و اردبیل یک شهر تاریخی زیبا از کشور ایران می باشد مکان تاریخی های زیادی دارد و یک دریا زیبا به نام دریاچه شورابیل دارد که بیشتر اردبیل در روز های تعطیل به لب این دریا می روند و تفریح می پردازند دریاچه شورابیل در یکی از خیابان های دانشگاه محقق اردبیلی ها دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه پیام نور و آزاد این شهر قرار دارد این شهر را مردم یک شهر دریاچه ای می دانند در صورتی که این شهر یک شهر تاریخی هم نیز می باشد.این دریاچه یک دریاچه جاذبه ای طبیعی برای اردبیل شناخته می شود و شورابیل تنها دریاچه داخل شهری کشور ایران می باشد ما چمدونی ها به شما پیشنهاد می کنیم که حداقل برای یک بار هم شده است به این دریاچه بروید.دریاچه شورابیل در قدیم و یا گذشته آب آن شور بوده است ولی طی چند مدت بعد از آنکه به آن آب شیرین افزوده شده است شوری آن آب کمی کاسته شده است و الان به نوعی در آن آب ماهی قزل آلا پرورش می دهند و برای خود از این دریا کسب در آمد راه انداخته اند الان حدود ۱۸۰ هکتار آن را به پرورشگاه ماهی قزل آلا تشخیص داده اند و در این دریاچه شکار ممنوع می باشد.بعد از شناخته شدن این دریاچه و هجوم مردم تعدادی هتل و مجموعه توریستی و یک شهر بازی روباز و یک بازی سر پوشیده ساخته شده است.

تصاویری از دریاچه شورابیل :

ir3509-3 ir3509 ir3509-1

منتشر شده در تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۹۵
,