متن دختران خیابانی

طی بیانیه های به دست امده تعداد دختران خیابانی به مشکلات جامعه اضافه کرده ازاین رو برای مقابله با این سری افراد باید سن ازدواج را پایین اورد که باید در بین مردم رواج پیدا کندکه سن ازدواج را در دختران و پسران به بلوغ رسیده تا موقع ازدواج کاهش داد.n00034844-b

یکی از تقاضاهای دولت تدبیر از ملت عزیز این است که با همکاری خانواده ها سن ازدواج را کاهش داده تا فرزندان به فساد کشیده نشوند زیرا افرادی که قبل از ازدواج روابط نا مشروع داشته اند در روابط زناشویی به مشکل بر خورد میکنند .68325-204520-1394524375

منتشر شده در تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۵
,