دانلود اهنگ بنیامین بهادری به نام تله پاتی

دانلود اهنگ بنیامین بهادری به نام تله پاتی
برای دوستانتان بفرستید
Facebook Google+ Twitter whatsapp telegram
دانلود اهنگ بنیامین بهادری به نام تله پاتی
5 (100%) 78 votes

متن دانلود اهنگ بنیامین بهادری به نام تله پاتی

تو فقط با قلب من در ارتباطی اونم چه ارتباطی من با تو بدجوری دارم تله پاتی من فقط با قلب تو تو فقط با قلب من من فقط با چشم تو تو فقط با چشم من من فقط با اسم تو تو فقط با اسم من من فقط با حس تو تو فقط با حس من من به تو منحصرم تو رو منحصرا میخوامت با دلم به تو متصلم تو داری حق وتو میدم حقو به تو من بجز اینکه رو تو من جز اینکه رو تو بمونم سرم چیزی نیست تو سرم به تو منحصرم من دچار ترس یه لحظه نبود توام با وجود توئم حتی بیقرارتم تمام من در انحصارتم تو فقط با قلب من در ارتباطی اونم چه ارتباطی من با تو بدجوری دارم تله پاتی من فقط با قلب تو تو فقط با قلب من من فقط با چشم تو تو فقط با چشم من من فقط با اسم تو تو فقط با اسم من من فقط با حس تو تو فقط با حس من من به تو منحصرم تورو منحصرا میخامت با دلم به تو متصلم تو داری حقه وتو میدم حقو به تو من بجز اینکه رو تو بمونه سرم چیزی نیست تو سرم به تو منحصرم من دچار توام من دچار ترس یه لحظه نبود توام با وجود توئم حتی بیقرارتم تمام من در انحصارتم
منتشر شده در تاریخ: 26 مهر 1395
,