دانلود آهنگ کوه از شادمهر عقیلی

دانلود آهنگ کوه از شادمهر عقیلی
برای دوستانتان بفرستید
Facebook Google+ Twitter whatsapp telegram
دانلود آهنگ کوه از شادمهر عقیلی
3 (60%) 4 votes

متن دانلود آهنگ کوه از شادمهر عقیلی

آروم آروم مرد می شد
رنگ چهرش زرد می شد
از بلندی پرت می شد
قصه این بود، قصه این بود

با یه مشت حرف های تازه
بعد یه عمر رو به رو شد
این تموم ماجرا بود
قصه اینجوری شروع شد
اون کی بود اون که دوست داشت
بگو واقعا کی بود کی ؟
حالش مثل قبل نشد از وقتی با تو روبرو شد

من بودم اون کوهی که
به چشم های تو کوچیکه
منم, من همون آغوشی که
یه روزی خونت بود
من بودم آی دیوونه
حیف یادت نمی مونه
یادت رفته این آدم
یه روز دیوونت بود

آروم آروم مرد می شد
با خودش همدرد می شد
یخ میزد خونسرد می شد
قصه این بود قصه این بود

با یه مشت حرف های تازه
بعد یه عمر رو به رو شد
این تموم ماجرا بود
قصه اینجوری شروع شد
اون کی بود اون که دوست داشت
بگو واقعا کی بود کی ؟
حالش مثل قبل نشد از وقتی با تو روبرو شد

من بودم اون کوهی که
به چشم های تو کوچیکه
منم, من همون آغوشی که
یه روزی خونت بود
من بودم آی دیوونه
حیف یادت نمی مونه
یادت رفته این آدم
یه روز دیوونت بود

منتشر شده در تاریخ: 30 آبان 1397
,