متن دانلود آهنگ ناز میکنی از سعید شایسته

♫♫ حالا دیگه واسه ما ناز می کنی
به هوای دیگه پرواز می کنی
به خیال یه بازی دیگر منو از سر خود باز می کنی
حا لا دیگه واسه ما ناز می کنی
اگهچشم تو ر و نمی دیدم
گل عشقو واست نمی چیدم
نبودم مثل امرو ز مجنون
اگه یه کمی عاقل بودم
اگه ساده دلو نمی بستم به خماری چشمای تو
نبودم مثل امروز بی تو میون غم و غمهای تو
حالا دیگه واسه ما ناز می کنی
به هوای دیگه پرواز می کنی
به خیال یه بازی د گر منو از سر خود باز می کنی
اگه در شب دیدار تو
با اون پیرهن گلدار تو
نمی شد همه رویای من
که باشم همه اون یار تو
اگه سوختنمو می دیدم
تو عشق باختنم و می دیدم
میون گلهای خوش چهره
گل موندنی رو می چیدم
اگه ساده دلو نمی بستم
به خانمی چشمهای تو
نبودم مثل امروز بی تو
میون غم و غمهای تو
حالا دیگه واسه ما ناز می کنی
به هوای دیگه پرواز می کنی
به خیال یه بازی دگر
منو از سر خود باز می کنی
♫♫

منتشر شده در تاریخ: ۳۰ تیر ۱۳۹۴
,