دانلود آهنگ لبخند تو از امیرحسین افتخاری

دانلود آهنگ لبخند تو از امیرحسین افتخاری
برای دوستانتان بفرستید
Facebook Google+ Twitter whatsapp telegram
دانلود آهنگ لبخند تو از امیرحسین افتخاری
5 (100%) 1 vote

متن دانلود آهنگ لبخند تو از امیرحسین افتخاری

دانم زِ چه رو با دگران بهتری از من
دانم زِ چه رو اینهمه دل میبَری از من
من نازِ تو بر جان بخرم حال بگو تو
این نصفه یِ جان بر چه بها میخری از من؟
این نصفه یِ جان بر چه بها میخری از من؟

لبخندِ تو مِی، لب های تو جام
لبخند بزن، لبخند بزن
با دستِ خدا، منقوش شدی
پیکی به سلامتی ی خداوند بزن
پیکی به سلامتی ی خداوند بزن

با من سرِ پیکار مکن جنگ ندارم
در کف به جز این سینه یِ دلتنگ ندارم
ای چشم سیاهِ بی مروت چه کنم چون
من پیشِ سیاهی ی شما رنگ ندارم
من پیشِ سیاهی ی شما رنگ ندارم

لبخندِ تو مِی، لب های تو جام
لبخند بزن، لبخند بزن
با دستِ خدا، منقوش شدی
پیکی به سلامتی ی خداوند بزن
پیکی به سلامتی ی خداوند بزن

گر من سر و کارم به تو افتاد چه بهتر
گر یار به من پاسخ خوش داد چه بهتر
ما را مکن آزاد ولی زلف رها کن
ما در قفس و زلفِ تو آزاد چه بهتر
ما در قفس و زلفِ تو آزاد چه بهتر

لبخندِ تو مِی، لب های تو جام
لبخند بزن، لبخند بزن
با دستِ خدا، منقوش شدی
پیکی به سلامتی ی خداوند بزن
پیکی به سلامتی ی خداوند بزن

منتشر شده در تاریخ: 6 دی 1397
,