متن دانلود آلبوم دلا از بابک رادمنش

Dela_(www.Chamedon.com).mp3 دانلود آهنگ دلا

Zamin-Khoshktar_(www.Chamedon.com).mp3 زمین خوش تر

EY-Doost_(www.Chamedon.com).mp3 ای دوست

Dar-Azal_(www.Chamedon.com).mp3 دار ازل

Mosafer_(www.Chamedon.com).mp3 دانلود آهنگ مسافر

No-Bahar_(www.Chamedon.com).mp3 دانلود آهنگ نو بهار

Karevane-Omr_(www.Chamedon.com).mp3 دانلود آهنگ کارون عمر

Beshno-Az-Ney_(www.Chamedon.com).mp3 دانلود آهنگ بشنو از نی

Khasteh-Valedein-Khaneh-Salmandan_(www.Chamedon.com).mp3 دانلود آهنگ خواسته والدین ( خانه سالمندان)

 

منتشر شده در تاریخ: ۲۵ تیر ۱۳۹۴
,