متن داستان های عبرت آموز از کتاب کلیله و دمنه

در برکه ای سه ماهی زندگی می کردند .یکی زرنگ بود و یکی نیمه زرنگ و دیگری تنبل .ماهیگیری با پسرش از  کنار برکه می گذشت که ماهی ها را دید و به پسرش گفت یادت باشد که یک بار دیگر که از این جا عبور کردیم تور بیاوریم و ماهی ها را بگیریم .ماهی زرنگ که این حرف را شنید آب باریکه ای پیدا کرد و از برکه به رودخانه فرار کرد .چند روز بعد ماهی گیر و پسرش با تور سراغ ماهی ها آمدند .ماهی نیمه زرنگ هراسان شد و خود را به این در و آن در زد و از چنگ ماهی گیر گریخت و از همان آب باریکه به رودخانه رفت .ماهی سوم هم که خیالش راحت بود می گفت بابا چرا فرار می کنید و خبری نیست .به دام افتاد و او را کشتند و خوردند .

داستان گربه پارسا 

آورده اند که دوراجی (کبک انجیر)در جنگلی لانه داشت .پس از چند روزی که به لانه ی خود برنگشت ,ناگهان خرگوشی در لانه ی او جای کرد و آن را خانه ی خود پنداشت .پس از چند روز که دراج بازگشت وآن پیشامد را دید ,به خرگوش گفت که از خانه ی من بیرون شو که آن را خود ساخته ام ,خرگوش پاسخ داد که این خانه را خود یافته ام ,و اگر شما حقی دارید و پیش از من در آن زندگی کرده ای ثابت کن ,دراج به خرگوش گفت که در این نزدیکی و بر لب آبگیر ,گربه ی پارسایی زندگی می کند که همیشه در ستایش است و هرگز خونی نریزد و کسی را آزار ندهد و هنگام ریاضت با آب و گیاه دهان باز کند ,داوری از او دادگرتر پیدا نمی شود .پس نزدیک او رویم تا کار ما را درست کند .

هر دو پذیرفتند و به سوی گربه به راه افتادند .گربه تا آن ها را دید برخواست و برای عبادت آماده شد .خرگوش از این کار او سخت شگفت زده شد و تا پایان عبادت چیزی نگفت ,چون عبادت گربه پایان یافت ,خرگوش با فروتنی بسیار از او خواهش کرد تا بین وی و دراج داوری کند ,گربه از آن ها خواست تا هرکدام سخن بگویند .چون سخن آنان را شنید ,گفت که پیری مرا ناتوان کرده است و چشم و گوشم از کار افتاده است ,نزدیک تر آیید و سخن بلند تر گویید تا بدانم چه می خواهید .گربه سپس آن ها را سرزنش کرد و از آن ها خواست تا برای جهانی دیگر با کردار نیک ,ره توشه ای بسازند و هرگز کسی را نیازارند و به مال دنیا چشم ندوزند .خرگوش و دراج با شنیدن این سخنان شیفته ی گربه شدند و به او خو گرفتند در این هنگام گربه با یک یورش هر دو را بگرفت و بکشت .زهد و ظاهر فریبی آن کس که درونی ناپاک و زشت دارد ,تنها پوششی است بر کارهای ناپاک او

منتشر شده در تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۵
,