متن داستان قضیه را فراموش نکن

داستان قضیه را فراموش نکن :

مرد قوی هیکل، در چوب بری استخدام شد و تصمیم گرفت خوب کار کند.روز اول ۱۸ درخت برید. رئیسش به او تبریک گفت و او را به ادامه کار تشویق کرد. روز بعد با انگیزه بیشتری کار کرد، ولی ۱۵ درخت برید .روز سوم بیشتر کار کرد، اما فقط ۱۰ درخت برید. به نظرش آمد که ضعیف شده است. نزدیکش رفت و…عذر خواست و گفت: نمی دانم چرا هر چه بیشتر تلاش می کنم، درخت کمتری می برم.رئیس پرسید: آخرین بار کی تبرت را تیز کردی؟ او گفت: برای این کار وقت نداشتم. تمام مدت مشغول بریدن درختان بودم.

منبع : بیتوته

منتشر شده در تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۵
,