متن داستان زیبای مرد ثروتمندی که چهار همسر داشت

تاجر ثروتمندی ۴ زن داشت زن چهارم را از همه بیشتر دوست داشت و برای او دائما هدایای گرانبها میخرید و بسیار مراقبش بود.
زن سومش را هم دوست داشت و به او افتخار میکرد و نزد سر و همسر او را برای جلوه گری می برد و ترس شدیدی داشت که روزی او با مردی دیگر برود و تنهایش بگذارد . اما واقعیت این است که او زن دومش را هم بسیار دوست می داشت .
او زنی بسیار مهربان بود که دائما نگران و مراقب مرد بود . مرد در هر مشکلی به او پناه می برد و او نیز به تاجر کمک می کرد تا گره کارش را بگشاید و از مخمصه نجات بیاید.
اما زن اول مرد ، زنی بسیار وفادار و توانا که در حقیقت عامل اصلی ثروتمند شدن او بود ، اصلا مورد توجه مرد نبود . با اینکه از صمیم قلب عاشق شوهرش بود اما مرد تاجر به ندرت وجود او را در خانه ای که تمام کارهایش با او بود حس می کرد.
روزی مرد مریض شد و فهمید که به زودی خواهد مرد. به دارایی زیاد و زندگی مرفه خود اندیشید و با خود گفت :
من اکنون ۴ زن دارم ، ببینم آیا از بین اینها کسی حاضر است در این سفر همراه من باشد . بنابرین تصمیم گرفت با زنانش حرف بزند ..
اول سراغ زن چهارم رفت و گفت :
من تو را از همه بیشتر دوست دارم و انواع راحتی ها را برایت فراهم کردم ، حالا در برابر این همه محبت من آیا در مرگ با من همراه می شوی تا تنها نمانم؟ زن به سرعت گفت : هرگز همین یک کلمه و مرد را رها کرد.
ناچار با قلبی شکسته نزد زن سوم رفت و گفت :
من در زندگی ترا بسیار دوست داشتم آیا در این سفر همراه من خواهی آمد؟ زن گفت : البته که نه من جوانم و بعد از تو دوباره ازدواج میکنم , قلب مرد یخ کرد..
تاجر سراغ زن دوم رفت و گفت : تو همیشه به من کمک کرده ای و در مخاطرات همراه من بودی می توانی در مرگ نیز همراه من باشی؟
زن گفت : این فرق دارد من نهایتا می توانم تا قبرستان همراه تو باشم اما در مرگ متاسفم , گویی صاعقه ای به قلب مرد آتش زد.
در همین حین صدایی او را به خود آورد : من با تو می مانم ، هرجا که بروی تاجر نگاهش کرد ، زن اول بود که پوست و استخوان شده بود ،غم سراسر وجودش را تیره و ناخوش کرده بود و زیبایی و نشاطی برایش نمانده بود . تاجر سرش را به زیر انداخت و آرام گفت : باید آن روزهایی که می توانستم به تو توجه میکردم و مراقبت بودم …
در حقیقت همه ما چهار زن داریم
زن چهارم بدن ماست . مهم نیست چقدر زمان و پول صرف زیبا کردن او بکنیم , وقت مرگ اول از همه او ما را ترک می کند.
زن سوم دارایی های ماست . هر چقدر هم برایمان عزیز باشند وقتی بمیریم به دست دیگران خواهد افتاد.
زن دوم خانواده و دوستان ما هستند . هر چقدر هم صمیمی و عزیز باشند ، وقت مردن نهایتا تا سر مزار کنارمان خواهند ماند.
زن اول روح ماست. غالبا به آن بی توجهیم و تمام وقت خود را صرف تن و پول و دوست می کنیم . او ضامن توانمندی های ماست اما ما ضعیف و درمانده رهایش کرده ایم تا روزی که قرار است همراه ما باشد اما دیگر هیچ قدرت و توانی برایش باقی نمانده است ….

منتشر شده در تاریخ: ۲۹ تیر ۱۳۹۵
,