متن داستان راضیه و عشقش

داستان راضیه و عشقش :

یک روز از روز ها ۲ نفر هم دیگر را می بینند و آن ها عاشق هم دیگر می شوند و گاهی دلتنگ هم می شوند تا که باز دوباره یک روز دیگر پسر با دختر برخورد می کند و پسر که نام آن مهدی و دختر که نام او راضیه بود عاشق هم دیگر می شود و طی چند روز با هم آشنا می شوند و می خواهند که با هم در ارتباط باشند بعد از چند روز که با هم در ارتباط بودند بعد خبری از آن شد و می خواست پر بکشد و آنجا برود و گاهی با هم خبر دار می شدند بعد از چند مدتی دوری باز هم دیگر را پیدا می کنند و آن وقت به خواستگاری می رود و دختر هم جواب بله می دهد و آن دو با هم ازدواج می کنند 🙂 و به زندگی عاشقانه خود ادامه می دهند و صاحب سه فرزند می شوند دو دختر و یک پسر که نام پسر را دانیال و دختر ها را یکی به نام سارا و دیگری را به نام مهناز گذاشته اند و می خواهند باز برای ادامه زندگی فرزندان بیشتری را به جامعه می فرستند تا برای زندگی خود هم کار زندگی به پا کنند.

 

منتشر شده در تاریخ: ۱۵ تیر ۱۳۹۵
,