متن خلاقیت را میتوانید به راحتی با وسایل بازیافتی تجربه کرد

خلاقیت این نیست که با تمام امکانات رفاهی یک وسیله را درست کرد خلاقیت را در زمانی میشود فهمید که با وسایل دور ریختنی توان ساخت و تهیه ی وسیله ای به درد بخور تبدیل کرد

rertrf rhdctg thfhtfr tfthdghdr rdtgxgrtgf hyfhfrytf rtytryt drgrdgtr

منتشر شده در تاریخ: ۳۰ تیر ۱۳۹۵
,