متن خلاصه ای از کتاب در قلمرو سکوت

کتاب بسیار اموزنده در قلمرو سکوت:

تن آدمی کهن ترین دست نوشته است ، که به دست خداوند نوشته شده است .

 شما انتخاب نکرده اید که دودست یا دو چشم یا یک دهان داشته باشید . 

 والدین شما هم نظری در باره نحوه طراحی بد نتان نداده اند. 

  اگر به بدن خود نگاه کنید اغلب اعضاء را جفت می بینید.

 اما در مرکز صورت شما عضوی یگانه وجود دارد. 

 دهان ، زبان شما ، جایی که می توان از آن معناهای بزرگ را بیان کرد.  

کسی که سخن می گوید :  

 دوبار باید ببیند .

دو بار باید بشنود و بیاندیشد .

دوبار باید تمرکز کند.

دوبار باید به کار بندد.

همه قربانی زبان خویشیم . عضوی که آرام پذیر نیست . به ندرت پیش از تکلم می اندیشیم . “

 حتی در خواب هم حرف می زنیم “.

برای شنیدن نوای هستی درون دو مانع وجود دارد . اول اصواتی که خود ایجاد می کنیم و دوم

 صداهای دنیای بیرون . قلمرو سکوت ، منبع اصوات اول را که در اختیار شماست خاموش می

 کند.

هنگام شنیدن نوای درون به دیگران گوش نمی سپارید.

اصوات بسیاری در درون و بیرون شماست.

قلمرو سکوت  ،‌ آرامشی است برای تنها و پر کارترین عضو اختیاری بدن ،‌ یعنی زبان . 

ابتدا آن را خاموش کنید و سپس صدای جهان را .

هر یک از صداها را ردیابی کرده ،‌ بشناسید و به خود بگوئید که نباید آن را بشنوم . اگر کلام

قوی تر از شمشیر است  ،‌ پس هر کلمه ای که می گوئیم باید ارزش بیآن کردن داشته باشد .

باز شدن شکوفه ها لحظه ای پر شکوه است ،‌ آنگاه ادراک هشیار می شوند ، به همراه آن اعتماد به نفس نیز می آید . معرفت نیز ، وقفه جان ، لحظه اعجاز است و ازاین پس رضاست .این یعنی سکوت.  (کتاب روشنائی طریق) 

جهاد اکبر جهاد با نفس است.    حضرت  محمد (ص)

قلمرو سکوت مارا به حقیقت وجودمان رهنمون می شود . اغلب انسان ها این را نمی دانند یا ازتشخیص آن عاجزند. مگر بزرگان و رهبران و… که در سطحی دیگر از هستی زندگی می کنندوبا ضرب آهنگ دیگری گام بر می دارند . آنان مقام والاتری دارند ؛ می دانند کیستند و این دانایی به آنها یاری می رساند تا به آنجا که می خواهند برسند.

خودشناسی

غایت اصلی قلمرو سکوت است .  

شناخت نفس   یعنی غلبه بر نفس . 
با نگاه کردن به چشمهایت می توانم بگویم آرامش در قلب تو هست یا نه. افرادی را می بینم که لذت را بازتاب می کنند و در چشمهانشان می توان پاکی را دید . اگر می خواهیم ذهنمان آرامش داشته باشد  آرامش چشم ها را نگاه داریم . از دوچشم خود برای بهتر دعا کردن استفاده کنید.

ب زلال زندگی جاودان ، پاک است و شفاف و با سیلاب های گل آلود طوفانها نمی تواند در هم آمیزد. (صدای سکوت )

مردمانی هستند که گویی در ترس از خشم خود زندگی می کنند.

خشم ناگهانی می تواند هزاران کار نیک را بر باد دهد .

خشم بمانند قطره ای جوهر در لیوان شیر است . وقتی خشمگین می شوید راه بازگشتی نیست . وقتی قطره ای جوهر بدرون لیوان شیر بیفتد،شیر هدر شده است.  

وقتی تسلیم خشم می شوید ،‌ خشم از بین نمی رود بلکه تشدید میشود . 

ابزار خشم برای نمود عشق است . خشم برای آن که دلبسته آن است  مانند تیغ است در دست زندگی مست . تیغ می کشد یا نابود می کند. 

قلمرو سکوت خشم را مهار نمی کند بلکه علاقه شما را نسبت به آن می کاهد . فرصت می دهد تا با آن مواجه شوید . با ورود به سکوت ژرف درون خود – مهم نیست چقدر خود پرست باشید – خشمگین شدن سخت خواهد شد . خود را خواهید یافت که گامی به عقب گذاشته و به خود خندیده و می گوئید “من خشگینم، چرا خشمگین می شوم ؟ ”   
آنگاه است که دلیلش را در می یابید .

منتشر شده در تاریخ: ۶ مرداد ۱۳۹۵
,