متن خرد سال ترین عروس های دنیا را ببینید

در چند سال گذشته پدیده ای در مصر رخ داده است که نشان دهنده ی این موضوع است که دختران خرد سال در حال ازدواج هستند در این بین در مراسم ازدواج یکی از طرفین یا هر دوی انها خرد سال هستند در ۲۱ جولای یک عروسی را به اجرا در اوردند که داماد ۱۲ ساله و عروس ۱۰ سال بیشتر نداشت در این مراسم که خیلی باشکوه برگزار شد ۵۰۰۰ نفر حضور داشتند البته قابل ذکر است که این ازدواج ها از قدیم وجود داشته ولی هنوز در مصر برگزار ممیشوند.

rrdgrt

منتشر شده در تاریخ: ۵ مرداد ۱۳۹۵
,